جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی)

جراحی زیبایی بینی یا رینوپلاستیجراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی) به جراحی زیبایی گفته می‌شود که به منظور رفع نازیبایی‌ها و یا مشکلات تنفسی انجام می‌‌شود. باید توجه داشت که بینی هر فرد مختص خود اوست و نتیجه‌ی جراحی در افراد مختلف متفاوت است. ضخامت و کیفیت پوست، عامل مهمی برای این جراحی محسوب می‌شود. بینی‌های با پوست ضخیم، تورم و التهاب بیشتری خواهند داشت. بهترین نتایج این جراحی با بکارگیری از روش‌های محافظه کارانه و ایجاد فرمِ طبیعیِ بینیِ هر فرد به دست می‌آید. کوچک کردن افراطی، ایجاد قوس شدید، تغییر زیاد پره‌ها و این دست تغییرات عملکرد اصلی بینی را مختل کرده و تنفس فرد را با مشکل مواجه می‌سازد. بنابراین برای یک جراحی زیبایی بینیِ سالم، باید سعی شود فرم طبیعی و داربست اصلی بینی حفظ شود. نتیجه ی عمل رینوپلاستی (زیبایی بینی) بعد از گذشت یک سال قابل مشاهده می‌باشد. مورد قضاوت قرار گرفتن شما توسط دیگران ممکن است شما را آزرده کند. به خاطر داشته باشید تا بهبود نیافتن التهابات و تورم نامتقارن، بینی شما شکل اصلی خود را نشان نخواهد داد. صبور باشید و از نتیجه مطلوب کار مطمین باشید

مدت زمان عمل جراحی:

1 تا 2 ساعت

دوره‌ی نقاهت:

4 تا 5 روز

مدت زمان لازم برای بهبود تورم و مشاهده‌ی نهایی نتیجه‌ی عمل:

1 سال بعد از جراحیگالری جراحی زیبایی بینی خانم‌ها (رینوپلاستی)

جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی

عکس های بیشتر


گالری جراحی زیبایی بینی آقایان (رینوپلاستی)

جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی
جراحی زیبایی بینی - رینوپلاستی

عکس های بیشتر


روز اول تا هفتم
 • روز اول جراحی بعد از نوشیدن مایعات با کمک همراه خود و یا پرستار از تخت پایین آمده و راه بروید.
 • در صورت مساعد بودن حال عمومی و طبیعی بودن شرایط آماده‌ی ترخیص خواهید بود.
 • در منزل به صورت نیمه نشسته و خوابیده استراحت کنید و هر 3 تا 4 ساعت یکبار قدم بزنید.
 • به هنگام خواب زیر سر خود دو عدد بالش قرار دهید.
 • مایعات فراوان و سرد و غذاهای نرم که نیاز به جویدن طولانی ندارد مصرف کنید.
 • از نوشیدن آب کرفس در دو هفته‌ی اول خودداری کنید زیرا باعث کاهش فشار می‌شود.
 • در 48 ساعت اول کمپرس آب سرد در زیر ناحیه‌ی چشم‌ها در کاهش ورم و کبودی موثر خواهد بود. به هیچ عنوان کمپرس آب گرم استفاده نکنید.
 • تب خفیف بعد از جراحی طبیعی است.
 • تورم، قرمزی و کبودی زیر چشم‌ها، همچنین قرمزی، کوچک شدن و التهاب چشم‌ها و اشک ریزی از عوامل طبیعی بعد از جراحی بینی می‌باشد.
 • درد و سوزش گلوی خود را با نوشیدن مایعات سرد و یا خوردن شیر و عسل ولرم تسکین دهید.
 • از فین کردن و فرو بردن دستمال و هر چیزی به داخل بینی بپرهیزید.
 • ممکن است بعد از جراحی زیاد عطسه کنید. اگر می‌توانید با دهان باز عطسه کنید و به هیچ وجه مانع عطسه کردن خود نشوید.
 • می‌توانید پانسمان جلوی بینی خود را تعویض کنید.
 • دندان‌هایتان را با مسواک نرم مسواک بزنید.
 • از دستکاری لب بالا بپرهیزید.
 • از خندیدن طولانی به مدت دو هفته اجتناب کنید.
 • تنها از داروهای تجویز شده توسط دکتر قاسمی نژاد استفاده کنید.
 • از مصرف مسکن‌هایی به جز مسکن‌های تجویز شده جداً خودداری کنید.
 • دو تا سه روز بعد از جراحی به مطب مراجعه کرده تا مش یا تامپون‌های داخل در آورده شود.
 • در صورت خونریزی با استفاده از قطره‌ی فنیل‌افرین درون سوراخ بینی از خونریزی جلوگیری می‌شود.
 • اگر بعد از این اقدام هنوز خونریزی ادامه داشت یک تکه پنبه را به قطره فنیل‌افرین آغشته کرده و مدت کوتاهی جلوی سوراخ بینی نگه دارید.
 • به مدت یک هفته از جراحی گچ یا قالب بینی نباید خیس شود. برای شستن موها و صورت دقت کنید آب به گچ بینی نفوذ نکند.

 • روز هفتم تا سی‌ام
 • 7 روز بعد از جراحی گچ بینی باید برداشته شود. قبل از مراجعه به مطب جهت برداشتن گچ حمام کنید.
 • بعد از در آوردن گچ، بینی شما متورم شده و این تورم ظرف یک سال از بین خواهد رفت. همچنین عدم تقارن و ورم‌های نامتقارن تا این مدت طبیعی هستند.
 • بعد از برداشت گچ بینی، چسبی روی بینی زده می‌شود. سعی کنید تا ماه اول هر 10 روز یکبار به مطب مراجعه کرده تا از نحوه‌ی درست چسب زدن خود مطلع شوید.
 • در چند هفته‌ی اول بعد از جراحی سعی کنید از بینی خود به دقت مراقبت کنید.
 • به مدت 6 هفته از آفتاب شدید دوری کنید. گرما باعث بیشتر شدن تورم بینی می‌شود.
 • از هفته‌ی چهارم به بعد ورزش را شروع کنید.
 • بعد از 6 هفته می‌توانید ورزش شنا را بدون عینک و دماغگیر و بدون شیرجه زدن شروع کنید.
 • سعی کنید به مدت یک ماه از عینک استفاده نکنید. اگر ناچار به استفاده از عینک هستید عینک های بسیار سبک انتخاب کنید.
 • مراجعه به دندانپزشک در حد رفع مشکلات اورژانسی بلامانع است. اما بهتر است با کارشناسان دکتر قاسمی نژاد در میان بگذارید.

 • داروها
 • کپسول آنتی‌بیوتیک (معمولاً سفالکسین) - - - هر 6 ساعت یک عدد
 • آنتی‌هیستامین (درصورت تجویز) - - - هر 12 ساعت یک عدد
 • استامینیفن کدئین (مُسکِن) (در صورت درد داشتن) - - - هر 6 ساعت یک عدد
 • قطره‌ی فنیل‌افرین (در صورت خونریزی بعد از درآوردن تامپون) - - - داخل هر سوراخ 2 تا 3 قطره
 • آمپول دگزامتازون (درصورت تجویز) - - - 24 ساعت بعد از جراحی و 48 ساعت بعد از تزریق اول
 • قطره نرمال سالین (بعد از درآوردن تامپون‌ها) - - - هر 4 ساعت چند قطره داخل هر سوراخ بینی
 • سرم شستشو جهت شستشوی بینی می‌توانید از سرم شستشو استفاده کنید. سرم شستشو را داخل یک سرنگ بکشید سپس سوزن سرنگ را جدا کرده و به آرامی کمی داخل خود خالی کنید. این کار را می‌توانید در روز 3 تا 4 بار تکرار کنید. (بعد از شستشو از فین کردن و وارد نمودن دستمال یا گوش پاک کن داخل بینی جداً خودداری کنید.)
 • پمادهای آنتی‌بیوتیک بعد از کشیدن تامپون‌ها روزی 3 تا 4 بار بر روی قسمت بخیه‌ها این پماد را بمالید.

 • پرسش و پاسخ در مورد جراحی بینی (رینو پلاستی)

  شما می‌توانید سئوال‌های خود را در حیطه‌ی جرای بینی در این قسمت با ما در میان بگذارید.