لیپوساکشن چیست؟

به زبان ساده تخلیه ی چربی از بافت های زیرپوستی را لیپوساکشن می گویند. بنابر استفاده از دستگاه های مختلفِ ساکشنِ چربی، روش های متعددی بوجود آمده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ساکشن با تروکارهای دستی یا Conventional

 • با این روش تخلیه ی چربی توسط سرساکشن های مختلفی براساس قطر چربی صورت می گردد. اکثر تحقیقات پزشکی و کتاب های دانشگاهی روش قدیمی ساکشن را روشی امن و بی خطر برای تخلیه چربی از بدن می دانند.

 • اولتراسونیک UAL

 • در این روش تروکار (سر ساکشن) مورد استفاده توسط امواج سونیک باعث آزاد شدن باندل های چربی می گردد و تخلیه چربی انجام می شود.

 • PAL - Power Asist Liposuction

 • دراین روش تروکارِ ساکشن توسط دستگاه برقی یا بادی حرکات مضاعف داشته و به جراح کمک می کند تا با حرکات کم و ویبراسیون زیاد به سادگی تخلیه ی چربی را انجام دهد.

 • لیپوماتیک Lipomatic

 • در این روش تروکار (سر ساکشن) ۵۰۰۰ بار در دقیقه حرکت می کند. حرکات افقی، عمودی و یو شکل باعث آزاد شدن بافت چربی می گردد. نظر شرکت های سازنده این نوع ساکشن بر این است که لیپوماتیک توسط امواج نزدیک به سونیک عمل می کند ولی واقعیت این است که در لیپوماتیک، ساکشن توسط ویبراسیون و ضربه باعث تخلیه ی چربی می شود. این روش مانند روش قدیمی، بی خطر و امن می باشد. حرکات ظریف این دستگاه باعث ساکشن چربی به طور یکنواخت و با فشار کم می شود بنابراین چربی با حداقل آسیب تخلیه شده و برای تزریق مناسب تر می باشد.

 • لیپوست Liposat

 • نوعی ساکشن می باشد که تروکار دستگاه (سرساکشن) حرکات رفت و برگشتی دارد و مقدار حرکات در دقیقه کمتر از دستگاه لیپوماتیک است. به دلیل ویبراسیون کمتر، تخلیه ی چربی قابل کنترل تر و آسیب به بافت نیز کمتر می باشد. چربی ساکشن شده در این روش قابل تزریق است. این دستگاه FDA-Approve می باشد و روش امن و بی خطری است.

 • لیپولیز Lipolysis

 • در این روش حرارت در زیر پوست باعث لیز شدن چربی و تخلیه ی آن می گردد و در صورتی که توسط افراد غیر متخصص انجام شود ممکن است باعث سوختگی و تغییرات نامناسب پوست شود. لیپولیز روش امنی برای تخلیه ی چربی نمی باشد.

 • وایبر ای ال Viber AL

 • لیپوساکشنی است که به وسیله ی لرزش باعث تخلیه ی چربی می شود.

 • کرایو لیپولیز

 • در این روش گاز CO2 یا N2 در شرایط کرایو و سرما باعث تخریب بافت چربی و تسهیل تخلیه آن می گردد. اگر توسط فرد غیر متخصص انجام شود باعث سوختگی پوست می شود. چربی در این روش غیرقابل تزریق می باشد.

 • اولترا زد UltraZ

 • در این روش امواج اولتراسونیک باعث حذف باندل های چربی می شود و تخلیه ی چربی را تسهیل می کند و اگر توسط افراد غیر متخصص انجام شود باعث سوختگی می گردد و بنابراین روش امنی برای تخلیه چربی نمی باشد.

 • بادی جت Body jet

 • در این روش فشار هوا یا CO2 در مسیر تروکار (سرساکشن) باعث حذف باندل های فیبروتیک و تخلیه چربی می گردد. ادعای سازندگان دستگاه براین است که چربی تخلیه شده در این روش برای تزریق سالم می باشد ولی این ادعا از نظر دانشگاهی و مقالات علمی ثابت نشده است.

 • واتر جت Water jet

 • در این روش باندل های چربی با فشار سرم آزاد می شوند. خطر عفونت خونی و سپسیس در این روش بسیار زیاد است.